Информация относно Администратора на лични данни

 1.     Наименование "Нови Мобилни Технлогии " ООД
 2.     ЕИК/БУЛСТАТ : 203149528
 3.     Седалище и адрес на управление: гр. София, 1404 , Манастирски Ливади, бл.14, вх. А, апт.17
 4.     Данни за кореспонденцияж
 5.     E-mail: dpo@nmt.bg
 6.     Телефон.: 0884 414 484

Информация относно компетентния надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

02 915 3 518

kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg

 

 1.  Нови Мобилни Технологии събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на стоки посредством електронен магазин и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
 •     Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 •     Изпълнение на задълженията на Нови Мобилни Технологии по договор с Вас;
 •     Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Нови Мобилни Технологии;
 •     За целите на легитимния интерес на Нови Мобилни Технологии.

2.  Нови Мобилни Технологии е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Нови Мобилни Технологии действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

3) Нови Мобилни Технологии събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 •     създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 •     индивидуализация на страна по договора;
 •     счетоводни цели;
 •     статистически цели;
 •     защита на информационната сигурност;
 •     обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 •     изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и изчерпани стоки.
 •     подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 •     предоставяне на търговска и техническа поддръжка чрез тикет система или кол център;

 4. Нови Мобилни Технологии спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 •     законосъобразност;
 •     ограничение на целите на обработване;
 •     съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 •     точност и актуалност на данните;
 •     ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 •     цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

5.  При обработването и съхранението на личните данни, Нови Мобилни Технологии може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 •     изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.